پارچه اسکاچی هورسا

پارچه اسکاچی هورسا این محصول با گرماژ ۲۰۰ و رنگ انتخابی و عرض ۱۶۰ بهترین گزینه برای تولید مانتو می باشد پارچه اسکاچی هورسا قیمت پایین کیفیت بالا همان چیزی است که مصرف کننده و تولید کننده به دنبال آن است رقیب سر سخت این محصول اسکاچی چینی است هموطن …