پارچه پرشیا پارچه مکانیک

پارچه پرشیا پارچه مکانیک از الیاف فلامنت در فلامنت تولید می شود عرض ۱۵۰ طاقه ۴۰ متری ارزان زیبا این محصول به تازگی به جز فرم مدارس برای مانتو اسپرت و فرم اداری استفاده می شود ویژگی های بهترین پارچه پرشیا مکانیک  پارچه پرشیا مکانیک در بسیاری از مدارس کشور …