تنظیف

پارچه تنظیف یا پوشکی

Posted on
پارچه تنظیف و پارچه پوشکی 09131130224 ارشدی2

پارچه تنظیف یا پوشکی در دو مدل ساده و زنبوری تولید می شود مدل ساده در سه وزن ۱۵۵ گرم و ۱۷۵ گرم و۲۰۰ گرم تولید می شود پارچه تنظیف ساده با عرض ۱۵۰ و طاقه های ۴۰ متری می باشد پارچه تنظیف ما به علت ۱۰۰ درصد پنبه بودن یکی از بهترین پارچه های […]