مرکز تخصصی پارچه تترون

آیا آیا پارچه تترون آبرفت دارد؟

۰۹۱۳۰۸۵۸۱۰۰ مشاوره رایگان ۰۹۱۳۱۱۳۰۲۲۴

پارچه تترون سه نوع تولید می شود ،تترون فلامنت ،تترون ویسکوز و تترون پنبه ،آبروزی تتزون پنبه از بقیه بیشتر است،ولی اگر تکمیل درست شده باشد (entirely finish )پارچه تترون بدون آبرفت می شود ،قبل از برش نمونه گیری کنید.


معایب پارچه تترون
مزایا و معایب پارچه تترون
پارچه تترون مانتویی نی نی سایت
پارچه تترون برای مانتو خوبه
پارچه تترون چروک میشه؟؟
پارچه تترون مناسب چه فصلی است
شستشوی پارچه تترون
معایب پارچه تترون مزایا و معایب پارچه تترون پارچه تترون مانتویی نی نی سایت پارچه تترون برای مانتو خوبه پارچه تترون چروک میشه؟؟ پارچه تترون مناسب چه فصلی است شستشوی پارچه تترون

معایب پارچه تترون چیست؟
مزایا و معایب پارچه تترون ۱۹۰ گرمی
آب رفت پارچه تترون مانتویی چقدر است؟
پارچه تترون برای مانتو خوبه؟
پارچه تترون چروک میشه؟؟
پارچه تترون مناسب چه فصلی است؟
شستشوی پارچه تترون عرض سه متر

مشاوره رایگان