لیست کارخانجات تولید کننده پارچه بیمارستانی

کارخانجات تولید کننده انواع پارچه بیمارستانی در کدام شهر واقع شده اند؟ آیا می توانید لیستی از شهرهای موجود که این کارخانجات در آن ها واقع شده اند را تهیه نمایید؟
تولید پارچه بیمارستانی در کارخانجات نساجی موجود در شهرهای ذیل انجام می شود:

  • تولید پارچه بیمارستانی در شهر اصفهان
  • تولید پارچه بیمارستانی در شهر یزد

تک و توک و به صورت محدود نیز کارخانجات نساجی موجود در شهرهای دیگر، تولید انواع پارچه بیمارستانی را انجام می دهند، همانند کارخانجات نساجی ای که در شهر تهران قرار دارند و یا کارخانجات نساجی موجود در شهر مشهد.
دقت کنید که تولید پارچه بیمارستانی، اغلب در کارخانجات نساجی موجود در شهر اصفهان انجام می شود.

تولید انواع پارچه بیمارستانی در کارخانجات نساجی اصفهان

تولید پارچه بیمارستانی
کارخانجات نساجی موجود در شهر اصفهان، تولید انواع پارچه های بیمارستانی را انجام می دهند:

  • پارچه تترون بیمارستانی
  • پارچه ترگال بیمارستانی
  • پارچه کجراه بیمارستانی
  • پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی
  • پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی

کارخانه تولید پارچه بیمارستانی
متاسفانه کارخانجات نساجی موجود در شهر اصفهان در زمینه تولید پارچه اسپان باند بیمارستانی دارای ضعف هستند و تولید پارچه بیمارستانی با جنس های دیگر را به خوبی انجام می دهند.

منبع: پارچه پارادا

دسته بندی


پروژه ها


اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
8:00 تا 16:00
یک شنبه
8:00 تا 16:00
دو شنبه
8:00 تا 16:00
سه شنبه
8:00 تا 16:00
چهار شنبه
8:00 تا 16:00
پنج شنبه
8:00 تا 14:00
جمعه
تعطیل
مشاوره رایگان