مرکز تخصصی پارچه تترون

معایب پارچه تترون چیست؟

بزرگترین معایب پارچه تترون عبارت است از

  • کش ندارد
  • مناسب فصول سرد نیست
  • بدون پنبه است
  • احتمال کمی چروک
  • مناسب کت و شلوار به دلیل گرماژ پایین نیست
تترون کاماش عرض 3
تترون کاماش عرض 3

مزایای پارچه تترون

مشاوره رایگان