مرکز تخصصی پارچه تترون

نکات مهم در خرید پارچه تترون اصلی

  • برند پارچه تترون در قیمت تاثیر دارد
  • وزن تترون هر چه بیشتر باشد کیفیتش بیشتر است
  • هرچه فلامنت در تترون بیشتر باشد قیمت تترون کمتر است
  • عرض پارچه تترون ،در قیمت و رنگرزی تاثیر مستقیم دارد
  • قیمت این پارچه با حجم خرید رابطه عکس دارد
  • تترون با گرماژ زیر 170 گرم مصرف بیمارستانی دارد
  • رنگ تترون در قیمت موثر است

قیمت پارچه تترون
معایب پارچه تترون
پارچه تترون مانتویی نی نی سایت
پارچه تترون مناسب چه فصلی است
پارچه تترون نخی
پارچه تترون چروک میشه
پارچه تترون بروجرد

مشاوره رایگان