مرکز تخصصی پارچه تترون

چرا پارچه تنسل کشی کرشمه مناسب اسکراب پزشکی است؟

  • چروک نمی شود
  • چهار فصل است
  • رنگش ثابت است
  • تن خور عالی
  • آبرفت ندارد
  • رنگ انتخابی
  • قیمت اقتصادی
  • عرض ۱۵۰ سانتیمتر

خرید پارچه تنسل کبریتی
عکس پارچه تنسل
معایب پارچه تنسل
قیمت پارچه تنسل مانتویی
قیمت پارچه تنسل کرشمه کمند
قیمت پارچه تنسل مشکی
پارچه تنسل چروک میشه
قیمت پارچه میکرو تنسل

مشاوره رایگان