مرکز تخصصی پارچه تترون

چرا پارچه تنسل کشی کرشمه مناسب اسکراب پزشکی است؟

  • چروک نمی شود
  • چهار فصل است
  • رنگش ثابت است
  • تن خور عالی
  • آبرفت ندارد
  • رنگ انتخابی
  • قیمت اقتصادی
  • عرض 150 سانتیمتر

خرید پارچه تنسل کبریتی
عکس پارچه تنسل
معایب پارچه تنسل
قیمت پارچه تنسل مانتویی
قیمت پارچه تنسل کرشمه کمند
قیمت پارچه تنسل مشکی
پارچه تنسل چروک میشه
قیمت پارچه میکرو تنسل

مشاوره رایگان